ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 2021-22

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία» το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου  «Αθηνά».

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/lt

Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, (στα τηλ. 2107275173, 2107275192, e-mail:
secretatdi [dot] uoa [dot] gr)

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 17/05/2021 έως 07/06/2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php