Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τρίτη  δόση  των τελών φοίτησης στους φοιτητές με Α.Μ.: 7115182100009 και 7115182100023, οι οποίοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων και δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων.