ΔΠΜΣ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2022-23

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, συνεδρίασε στις 06/7/2022 και αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής, να γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι (Πίνακας 1 στο επισυναπτόμενο αρχείο) για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023