Ανακοίνωση για το Μάθημα Μ111 Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων

Το μάθημα επιλογής Μ111 Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων προσφέρεται το χειμερινό εξάμηνο κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα του μαθήματος, Επ. Καθηγητή Α. Ντούλα (antoulasatdi [dot] uoa [dot] gr).