Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2021-22 ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία»

Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία» χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης στους φοιτητές με ΑΜ 7115182100023 και 7115182100015, οι οποίοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων και δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων