ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία- Παράταση προθεσμίας αιτήσεων

ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία- Παράταση προθεσμίας αιτήσεων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/05/2023 έως 06/06/2023

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php