ΔΠΜΣ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2023-24

Η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών του ΔΠΜΣ στην «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, συνεδρίασε στις 14/7/2023 και αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής, να γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι (Πίνακας 1 στο επισυναπτόμενο αρχείο) για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.