Αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

Αγαπητοί-ές Φοιτητές-τριες του ΔΠΜΣ ''Γλωσσική Τεχνολογία'',

σας καλώ να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων του ΔΠΜΣ χειμερινού εξαμήνου η οποία θα διεξαχθεί από από 08/01/2024 μέχρι 21/01/2024 μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://survey.uoa.gr/).
Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα σύμφωνα με την δήλωση μαθημάτων σας.
Η συμμετοχή σας γίνεται με τον ηλεκτρονικό ιδρυματικό σας λογαριασμό και τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Κατά τη συμμετοχή σας δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται για κάθε λογαριασμό είναι αν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση ή όχι.

Ο Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλωσσική Τεχνολογία"
Αν. Καθηγητής  Ιωάννης Παναγάκης