ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία- Ανακοίνωση αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Καλούνται οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2020-21 του  ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης από τις 6 ως τις 24 Αυγούστου 2020 ακολουθώντας τον σύνδεσμο: pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τα ίδια στοιχεία (username, password) με τα οποία κατατέθηκε η αίτηση υποψηφιότητας στα συγκεκριμένα ΠΜΣ.

Δείτε τους Όρους και προϋποθέσεις

Δείτε την υπ' αριθμ. 83842/Ζ1/1-7-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα "Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα" (ΦΕΚ 2726/Β΄/3-7-2020)