Παρουσίαση Μουσείου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΜΠ&Τ)

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η (διαδικτυακή) παρουσίαση της μουσειολογικής και αρχιτεκτονικής μελέτης του Μουσείου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΜΠ&Τ) ΕΚΠΑ.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://youtu.be/W-zH1LBtWLA.