Ημέρα Ανοικτών Πυλών 2017

Η Ημέρα Ανοικτών Πυλών 2017 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, 2017.

Το Τμήμα μας καλωσόρισε περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες με τους δασκάλους τους που ξεναγήθηκαν στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Ε.Κ.Π.Α. Κατά τη δίωρη επίσκεψη, οι επισκέπτες παρακολούθησαν διαλέξεις και μέρος μαθήματος στο Αμφιθέατρο καθώς και επιδείξεις ερευνητικών έργων από ερευνητές του Τμήματος στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου. Οι επιδείξεις παρέμειναν ανοικτές μέχρι τις 17:00 ώστε να τις επισκεφθούν και τα μέλη του Τμήματος.

Παρουσιάσεις
Επιδείξεις