Ημέρα Ανοικτών Πυλών του Ε.Κ.Π.Α. 2020

Tην Παρασκευή 06.03.2020 πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις ερευνητικών έργων, ξεναγήσεις και παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεποικοινωνιών σε επισκέπτες και επισκέπτριες από σχολεία, στα πλαίσια της ημέρας Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ για μαθητές/τριες Α' και Β' Λυκείου.

Οι επιδείξεις έλαβαν χώρα στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου, στο εργαστήριο PC Lab #2 / Υ13-Υ14 και στο υπό διαμόρφωση Μουσείο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Οι περίπου 200 μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους ξεναγήθηκαν σε ομάδες στους χώρους του Τμήματος και παρακολούθησαν παρουσίαση για το Τμήμα από τον αντιπρόεδρο του Τμήματος, καθ. Γ. Κοτρώνη, στο Αμφιθέατρο.

Αφίσες ερευνητικών έργων

Ευχαριστούμε τις εθελόντριες και τους εθελοντές για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης!

 

Ξενάγηση - Παρουσιάσεις - Επιδείξεις