Βελτιστοποίηση εφαρμογών android

26/10/2019
Android app optimization

Στατική ανάλυση ολόκληρης της εφαρμογής που οδηγεί σε «βαθιά» κατανόηση του κώδικα
Βασισμένη σε κορυφαίες επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου
Εργαλείο για τους προγραμματιστές, ημι-αυτόματη βελτιστοποίηση
Μικρότερο μέγεθος και ταχύτερη εκτέλεση

Ερευνητές: Καθ. Γ. Σμαραγδάκης, Υ/Δ Α. Αντωνιάδης, Υ/Δ Γ. Καστρίνης, Π. Πάθουλας, Δρ. Κ. Σαΐδης, Δρ. Γ. Φουρτούνης.