Ανάπτυξη Διαστημικής Τεχνολογίας Αιχμής

01/07/2019
Space tech designed in Greece

Ανάπτυξη Επιταχυντή Υλικού (FPGA) για Εν-Πτήση Συμπίεση Δεδομένων Εικόνας του Στεμματογράφου ASPIICS στα πλαίσια της αποστολής ESA PROBA-3. O Επιταχυντής Υλικού (FPGA) για Εν-Πτήση Συμπίεση Υπερφασματικής Εικόνας επιτυγχάνει την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο.

Η έρευνα πραγματοποιείται από τους Καθ. Α. Πασχάλη, Επίκ. Καθ. Ν. Κρανίτη και το εργαστήριο DSCAL στα πλαίσια του έργου ESA PROBA-3 Coronagraph System.