Μεγάλη διάκριση για το Τμήμα! ERC Advanced Grant στον Καθηγητή Γιάννη Σμαραγδάκη

30/06/2023
ERC Advanced Grant Smaragdakis

Ο καθηγητής Γιάννης Σμαραγδάκης του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έλαβε ένα ERC Advanced Grant, μια ερευνητική διάκριση μεγάλου κύρους.

Το ERC Advanced Grant, δηλαδή η "μεγάλη" χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council/ERC) είναι πιθανότατα η πιο περιζήτητη ερευνητική χρηματοδότηση του κόσμου. Πρόκειται για γενναιόδωρο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ύψους έως 2,5 εκατομμυρίων ευρώ) αποκλειστικά για επιστημονική έρευνα, πρακτικά χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς ή δεσμεύσεις για συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του European Research Council για την Ελλάδα, το έργο αυτο θα είναι:

  • Το πρώτο ERC Advanced Grant στην Πληροφορική, και το πρώτο γενικότερα σε Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες (τομείς PE--"Physical Sciences and Engineering") εδώ και 10 χρόνια (από το 2012-13)
  • Το πρώτο ERC Advanced Grant του ΕΚΠΑ.

Ο τίτλος του ερευνητικού έργου είναι Program Intelligence, Declaratively and Symbolically (PINDESYM), ή "Δηλωτική και Συμβολική Κατανόηση Προγραμμάτων". Ο σκοπός της έρευνας είναι να χρησιμοποιήσει μαθηματική λογική (σε μορφή γλώσσας που την επεξεργάζονται αυτόματα παράλληλοι υπολογιστές) για να εκφράσει αλγορίθμους που κατανοούν όλες τις πιθανές συμπεριφορές ενός προγράμματος. Οι αλγόριθμοι της έρευνας θα συνδυάσουν μοντέλα προγραμμάτων που βασίζονται σε συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές, σε συμβολικές εκφράσεις, και σε κατανόηση μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

Tags