Ομάδα Γεωμετρικών & Αλγεβρικών Αλγορίθμων (ΕρΓΑ)

Το EΡΓΑ εστιάζει στους επιστημονικούς και γεωμετρικούς υπολογισμούς, με έμφαση στην αλγοριθμική επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση. Το Εργαστήριο διαθέτει μακροχρόνια πείρα σε αλγεβρικούς αλγορίθμους, τη μελέτη και επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων, καθώς και στην υπολογιστική, κυρτή και μετρική γεωμετρία. Με βάση την ανάπτυξη λογισμικού, χρησιμοποιούμε τις μεθόδους μας για τη μαθηματική μοντελοποίηση του φυσικού κόσμου, με εφαρμογές αιχμής από την ρομποτική και την βιοπληροφορική, ως την γεωμετρική μοντελοποίηση και τον σχεδιασμό VLSI, μέχρι τη μετεωρολογία και τα οικονομικά. Το ΕΡΓΑ ιδρύθηκε το 2002 και διευθύνεται από τον καθηγητή Γιάννη Εμίρη. Συνδέεται με την κοινή ερευνητική ομάδα AROMATH στο INRIA Sophia-Antipolis (Γαλλία) και με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου AΘΗΝΑ.

ARCADES project poster
Ερευνητική ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υπό την επίβλεψη του καθ. Γ. Εμίρη συντόνισε το έργο ARCADES - Algebraic Representations in Computer-Aided Design for complEx Shapes. Το ARCADES στοχεύει στην αξιοποίηση της αιχμής της έρευνας στα μαθηματικά και το σχεδιασμό αλγορίθμων…
GRAPES - Learning, processing and optimising shapes
Μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχουν στο έργο GRAPES το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης H2020-MSCA-ITN-2019 Marie Sklodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks (ITN). Το GRAPES θα χρηματοδοτήσει 2 υποψήφιους διδάκτορες που θα…
INSPIRED - υποδομή στον χώρο της Δομικής Βιολογίας
Ερευνητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχουν στην υποδομή INSPIRED που αποτελεί τη μοναδική εθνική υποδομή στον χώρο της Δομικής Βιολογίας, με τον ιστοχώρο bioerga.di.uoa.gr. Η υποδομή INSPIRED προσφέρει υπηρεσίες κυρίως στον χώρο της βιολογίας, της διαγνωστικής και…
Learning and Analysing Massive / Big complex Data
Το LAMBDA στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογιών αιχμής στην ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής μάθησης. Με βάση τις πρόσφατες αλγοριθμικές ανακαλύψεις, προσαρμόζουμε εξελιγμένες μεθόδους σε στοχευμένες βιομηχανίες, με διττό στόχο: Πρώτον, για να μετατρέψουμε τα εργαλεία αιχμής σε…