Ο Καθ. Σ. Θεοδωρίδης Fellow του European Association for Signal Processing (EURASIP)