Ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης μελετάει θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των εφαρμογών της. Οι υποπεριοχές της ΤΝ που ενδιαφέρουν την ομάδα είναι: αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική, ικανοποίηση περιορισμών, σημασιολογικός ιστός, οντολογίες, γράφοι γνώσης, διασυνδεδεμένα δεδομένα (ειδικά γεωχωρικά και δορυφορικά δεδομένα), ΤΝ και νομοθεσία, βαθιά μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.