Διάκριση από το Royal Society of Edinburgh (Scottish Academy of Science and Arts)