Καρακώστας Βασίλειος

Καρακώστας Βασίλειος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο
Α43
Τηλέφωνο
+30 210 7275208
Email
vkarakosatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 2016, Διδακτορικό στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Καταλονίας (UPC)
  • 2012, Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δίκτυα και Συστήματα, Πολυτεχνείο Καταλονίας (UPC)
  • 2009, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
  • 2017 - 2022: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLab), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
  • 2009 - 2016: Μεταπτυχιακός ερευνητής στο Barcelona Supercomputing Center (BSC)