Μανωλάκος Ηλίας

φωτογραφία προφίλ
Μανωλάκος Ηλίας
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
B23
Τηλέφωνο
+30 210 7275312
Email
eliasmatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
 • 1975-80 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΕΜΠ
 • 1980-81 MSc, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, University of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ
 • 1985-89 PhD, Μηχανικός Πληροφορικής, University of Southern California, ΗΠΑ
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
 • 2012-2014 Επισκέπτης Καθηγητής, Wyss Institute for Biologucally Inspored Engineering, Harvard University
 • 1996-98: Διευθυντής Ερευνητικου Κέντρου, Center for Communications and Digital Signal Processing (CDSP), Northeastern University, Βοστόνη, ΗΠΑ
 • 1989-2004: Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής, ECE Department, Northeastern University, Βοστόνη, ΗΠΑ
 • 1987-89: Ερευνητής, Princeton University, ΗΠΑ
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Μηχανική Μάθηση, Νευρωνικά Δίκτυα
 • Επεξεργασία Σημάτων Υψηλών Επιδόσεων
 • Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα 
 • Κατανεμημένα Συστήματα Διάχυτης Ευφυίας
 • Διεπιστημονικές Εφαρμογές στην Υπολογιστική Βιολογία και την Οικολογία