Μισυρλής Νικόλαος

φωτογραφία προφίλ
Μισυρλής Νικόλαος
Ιδιότητα
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
A36
Τηλέφωνο
+30 210 7275103
Email
nmisatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1975 - 1978: Διδακτορικό (Ph.D), Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Loughborough, Αγγλία.
  • 1970 - 1974: Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

1995 - σήμερα: Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

1995 - 2019: Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

1989 - 1995: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1986 - 1987: 

  • Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (Visiting Associate Professor) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Rutgers (ΗΠΑ)
  • Επισκέπτης Ερευνητής του Parallel Computing Laboratory του Πανεπιστημίου Rutgers (HΠΑ)

1985 - 1989: Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Στατιστικής, Η/Υ, Αρ. Ανάλυσης και Επιχειρησιακής Ερευνας του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

1982 - 1985: Λέκτορας του Τομέα Στατιστικής, Η/Υ, Αριθμητικής Ανάλυσης και Επιχειρησιακής Ερευνας του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

1980 - 1982: Επιμελητής της Β Εδρας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
  • Παράλληλοι Γραμμικοί και μη Γραμμικοί Αλγόριθμοι
  • Παράλληλη Αριθμητική Γραμμική Αλγεβρα
  • Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου
  • Αλγόριθμοι Δρομολόγησης
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα