Τζάμος Χρήστος

placeholder image
Τζάμος Χρήστος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο
Β07
Τηλέφωνο
+30 210 7275239
Email
chtzamosatdi [dot] uoa [dot] gr