Κανέλλος Γεώργιος

placeholder image
Κανέλλος Γεώργιος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο
Α53
Τηλέφωνο
+30 210 7275307
Email
gtkanellosatdi [dot] uoa [dot] gr