Σταματόπουλος Παναγιώτης

φωτογραφία προφίλ
Σταματόπουλος Παναγιώτης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
A48
Τηλέφωνο
+30 210 7275202
Email
takisatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1988: Διδακτορικό στην Πληροφορική (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • 1982: Πτυχίο Φυσικής (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Μάϊος 2001 - Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οκτώβριος 1993 - Μάϊος 2001: Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιούλιος 1989 - Ιούλιος 1993: Συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Μάρτιος 1989 - Οκτώβριος 1993: Ερευνητικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Προγραμματισμός με Περιορισμούς
  • Λογικός Προγραμματισμός
  • Επεξεργασία και Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας
  • Μηχανική Μάθηση
  • Προβλήματα Συνδυαστικής Αναζήτησης
  • Προβλήματα Χρονοδρομολόγησης και Ανάθεσης Πόρων
  • Σύζευξη Προγραμματισμού με Περιορισμούς και Επιχειρησιακής Έρευνας
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα