Τζαφέρης Φίλιππος

φωτογραφία προφίλ
Τζαφέρης Φίλιππος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
A35
Τηλέφωνο
+30 210 7275112
Email
ftzafatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1980: Πτυχίο Μαθηματικών, Μαθηματικό Τμήμα,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ), Φυσικομαθηματική Σχολή
  • 1982: Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας, ΕΚΠΑ, Φυσικομαθηματική Σχολή
  • 1994: Διδακτορικό στό Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ με θέμα "Ανάπτυξη και αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων για την αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων"
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2009-Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

1995-2009: Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

1989-95 : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

1986-89 : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

1982-83 : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
  • Επιχειρησιακή Ερευνα
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα