Τσαλγατίδου Αφροδίτη

φωτογραφία προφίλ
Τσαλγατίδου Αφροδίτη
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
B2
Τηλέφωνο
+30 210 7275206
Email
atsalgaatdi [dot] uoa [dot] gr

 

Ώρες Γραφείου: Κατά την περίοδο των μέτρων κατά του κορωνοϊού συστήνεται η επικοινωνία με τους διδάσκοντες να γίνεται μέσω e-mail ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Office Hours: In response to spatial distancing measures during COVID-19, it is recommended that communication with staff is conducted via e-mail and video conferencing.

Σπουδές
  • Πτυχίο Xημικού, Πανεπιστήμιο Aθηνών, Iούνιος 1982
  • M.Sc. in Computation, Πανεπιστήμιο Manchester, Aγγλία, Oκτώβριος 1985
  • Ph.D. in Computation, Πανεπιστήμιο Manchester, Aγγλία, Iούλιος 1988
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

1995 - Σήμερα: Eπικ. Καθηγ. Tμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Aθηνών

1991 - 1995: Λέκτωρ Tμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Aθηνών

1989 - 1991: Δ/ντρια του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας 01 Πληροφορική

1979 - 1997: ΟΤΕ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Full list of publications of

Aphrodite Tsalgatidou

Associate Professor

Journals with full reviewing system

J.1          A. Tsalgatidou, "Modelling and Animating the Dynamics of Information Systems"Information Processing Letters, North-Holland, Vol. 36, Nov. 1990, pp. 123-127.

J.2          A. Tsalgatidou, P. Loucopoulos, "Rule-Based Behaviour Modelling (RBM): Specification and Validation of Information Systems Dynamics", Information and Software Technology, Elsevier, Vol. 33, no. 6, July/August 1991, pp. 425-432.

J.3          A. Tsalgatidou, D.  Gouscos, C. Halatsis, "Towards the Development of Effective and Flexible Information Systems"Australian Journal of Information Systems, vol. 1, no. 2, 1994.

J.4          A. Tsalgatidou, C. Halatsis, M. Spiliopoulou and M. Hatzopoulos, "A Multimedia Title Development Environment (MTDE)", Information Processing and Management, Pergamon Press, vol. 31, no. 1, 1995, pp. 101-112.

J.5          A. Tsalgatidou, P. Louridas, G. Schizas and T. Fesakis, "Multilevel Petri Nets for Modeling and Simulating Organizational Dynamic Behaviour", Simulation & Gaming, Special Issue on Simulation of Information Systems, Vol. 27, No. 4, Dec. 1996, pp. 484-506.

J.6          M. Papazoglou, P. Riebbers and A. Tsalgatidou "Integrated Value Chains and their Implications from a Business and Technology Standpoint", Decision Support Systems, Vol. 29, No.4, December 2000, pp. 323-342.

J.7          A. Tsalgatidou, E. Pitoura, "Business Models and Transactions in Mobile Electronic Commerce: Requirements and Properties", Journal of Computer Networks, Special Issue on Electronic Business Systems, Vol. 37, No. 2, Nov. 2001, pp. 221 - 236.

J.8          M. Nikolaidou, D. Anagnostopoulos, A. Tsalgatidou, "Business process Modelling and Automation in the Banking Sector: A case study", International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology, Special Issue on "Business Process Modelling", Vol. 2, No 2, Dec. 2001, pp. 65-76.

J.9          A. Tsalgatidou, T. Pilioura, "An Overview of Standards and Related Technology in Web Services"International Journal of Distributed and Parallel Databases, Special Issue on E-Services, Vol. 12, No. 2, Sept. 2002, pp. 135-162.

J.10       T. Pilioura, S. Hadjiefthimiades, A. Tsalgatidou, M. Spanoudakis, “Using Web Services for Supporting the Users of Wireless Devices”, Decision Support Systems (DSS) journal. Special Issue on “Mobile Commerce: Strategies, Technologies and Applications (MCSTA)”, Vol. 43, Issue 1, February 2007, pp. 77-94, Elsevier Publishing Company.

J.11       A. Tsalgatidou, G. Athanasopoulos, and M. Pantazoglou, “Interoperability Among Heterogeneous Services: The case of integration of P2P Services with Web Services” International Journal of Web Services Research (JWSR), 5(4), 79-110, October-December 2008.

J.12       T. Pilioura, A. Tsalgatidou, 2009, "Unified Publication and Discovery of Semantic Web Services", ACM Transactions on the Web, 3(3), June 2009, Article No. 11, 10.1145/1541822.1541826

J.13       M. Pantazoglou, and A. Tsalgatidou, 2011, “A generic query model for the unified discovery of heterogeneous services”IEEE Transactions on Services Computing, July 2011.

J.14       E. Koutrouli, and A. Tsalgatidou, 2012, “Taxonomy of attacks and defense mechanisms in P2P reputation systems — Lessons for reputation system designers”, Computer Science Review, 6(2-3), 47-70, May 2012.

J.15       M. Pantazoglou, J. Pogas, and A. Tsalgatidou, 2014. “Decentralized enactment of BPEL processes”, IEEE Transactions on Services Computing, Volume 7, Issue 2, 184 – 197, April-June 2014, DOI: 10.1109/TSC.2013.6

J.16       E. Koutrouli, and A. Tsalgatidou, 2016, “Reputation Systems Evaluation Survey”, ACM Computing Surveys (CSUR),Vol. 38, Issue 3, Article No. 35, February 2016.

J.17       A. Panagopoulos, E. Koutrouli, A. Tsalgatidou (2017): “Modeling and Evaluating a Robust Feedback-Based Reputation System for E-Commerce Platforms”ACM Transactions on the Web, 11(3): 18:1-18:55

Other Peer-Reviewed Journals

OJ.1   A. Tsalgatidou and S. Junginger, "Modelling in the Re-engineering Process", ACM SIGOIS, Special Issue: Business Process Reengineering, August 1995, Vol. 16, No. 1, pp. 17-24.

OJ.2   T. Pilioura, A. Tsalgatidou, S. Hadjiefthimiades, "Scenarios of using Web Services in M-Commerce", ACM SIGecom, Vol.3, No.4, January, 2003, pp. 28-36.

OJ.3   A. Tsalgatidou et al, “Developing Scientific Workflows from Heterogeneous Services”, SIGMOD Record, Vol. 35, No. 2, June 2006.

Book Chapters (peer reviewed)

B.1     D. Georgakopoulos and A. Tsalgatidou, 1998, “Technology and Tools for Comprehensive Business Process Lifecycle Management”, in Workflow Management Systems and Interoperability, Asuman Dogac, Leonid Kalinichenko, Tamer Ozsu and Amit Sheth (Eds.), NATO ASI Series F, Springer Verlag, 1998, pp. 324-365.

B.2     M. P. Papazoglou, A. Tsalgatidou and J. Yang, 2001, “The Role of eServices and Transactions for Integrated Value Chains”, in the book Business to Business Electronic Commerce: Challenges and Solutions, Merrill Warkentin (editor), Idea Group Publishing, 2001, ISBN 1-930708-09-2, pp. 141-170.

B.3     A. Tsalgatidou, M. Nikolaidou, 2003, “Re-engineering and Automation of Business Processes: Criteria for Selecting Supporting Tools”, in Effective Databases for Text and Document Management, Shirley A. Becker (ed.), IDEA Group Publishing, Hershey, PA, ISBN 0-201-42289-1, 2003, pp. 221-233

B.4     A. Tsalgatidou, G. Athanasopoulos, M. Pantazoglou, A.J. Berre, C. Pautasso, C., R. Gronmo and H. Hoff, 2008, “Unified Discovery and Composition of Heterogeneous Services: The SODIUM Approach”, In At your service: An overview of results of projects in the field of service engineering of the IST programme, Chapter 4, pp. 67-100, Elisabetta di Nitto, Paolo Traverso, Anne-Marie Sassen, Arian Zwegers, Eds., MIT Press Series on Information Systems, ISBN 978-0-262-04253-6.

B.5     Pantazoglou M., Athanasopoulos G., Tsalgatidou A., and Kouki P., 2014, “Distributed and adaptive business process execution: a scalable and performant solution architecture”, Handbook of research on architectural trends in service-driven computing, Chapter 3, pp. 42-72, R. Ramanathan, K. Raja IGI Global ISBN: DOI: 10.4018/978-1-4666-6178-3.ch003.

 

Full Papers in International Conference Proceedings (Peer-reviewed)

C.1     A. Tsalgatidou, P. Loucopoulos, 1990, “An Object-Oriented Rule-Based Approach to the Dynamic Modelling of Information Systems”, Proceedings of the International Working Conference on Dynamic Modeling of Information Systems (DYNMOD-I), April 9-10, 1990, Noordiwijkerhout, The Netherlands, Delft University Press, pp. 131-148.

C.2     A. Tsalgatidou, V. Karakostas, P. Loucopoulos, 1990, “Rule-Based Requirements Specification and Validation”, Advanced Information Systems Engineering, Proceedings of the 2nd Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 90), B. Steinholz, A. Sölvberg, L. Bergman (eds.), Stockholm Sweden, May 1990, Lecture Notes in Computer Science, 436, G. Goos & J. Hartmanis (eds.), Springer-Verlag, pp. 251-264.

C.3     A. Tsalgatidou, D. Gouscos, C. Halatsis, 1993, “Rule-Based Behavioural Modelling of Information Systems”, Proceedings of the 26th Hawaiian Conference on Systems & Science (HICSS-26), Hawaii, January 1993, vol. IV, J.F. Nunamaker, R.H. Sprague (eds.), IEEE Computer Society Press, 1993, pp. 409-418.

C.4     A. Tsalgatidou, M. Spiliopoulou, K. Apostolaki, I. Roussou, M Hatzopoulos, 1994, “A Hypermedia Tourist Guide”, Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism, (ENTER 94), Innsbruck Austria, January 1994, W. Schertler, B. Schmid, A. Min Tjoa and H. Werthner (eds.), Springer-Verlag, 1994, pp.72-79.

C.5     A. Tsalgatidou, D. Gouscos, C. Halatsis, 1994 “Specifying and Validating Requirements: the VENUS System”, Proceedings of Technology of Object-Oriented Languages and Systems (TOOLS Europe 94), Versailles France, March 1994, B. Magnusson, B. Meyer, J.-M. Nerson, J.-F. Perrot (eds.), Prentice-Hall, 1994, pp. 89-102.

C.6     A. Tsalgatidou, D. Gouscos, C. Halatsis, 1994, “Dynamic Process Modelling through Multi-level RBNs”, Proceedings of the 4th Conference on Dynamic Modelling of Information Systems (DYNMOD-IV), Sept. 28-30, 1994, Noordwijkerhout, The Netherlands, A. Verbraeck. H.G. Sol, P.W.G. Bots (eds.), Delft University Press, pp. 327-341.

C.7     A. Tsalgatidou, Z. Palaskas, C. Halatsis, M. Hatzopoulos, 1994 “An Integrated and Customisable Support System for Building Hypermedia Training Applications”, Proceedings of DEXA 94, The 5th Conf. on Applications of Databases and Expert Systems, Athens, Sept, 1994, Springer-Verlag, pp. 540-549.

C.8     A. Tsalgatidou, 1998, “Selection Criteria for Tools Supporting Business Process Transformation for Electronic Commerce”, Proceedings of EURO-MED NET '98, Nicosia, Cyprus, March 4-7 1998, pp. 244-253.

C.9     A. Tsalgatidou, D. Plevria, M. Anastasiou, M. Hatzopoulos, 1997, “HILDE: A Generic Platform for Building Hypermedia Training Applications”, Proceedings of EMMSEC '97, The European, Multimedia, Microprocessor Systems and Electronic Commerce - 7th Annual Conference and Exhibition, Florence, Italy, 3-5 Nov. 1997. Published in "Advances in Information Technologies: The Business Challenge", J.-Y. Roger, B. Stanford-Smith and P. T. Kidd (eds.), IOS Press, 1998, pp. 469-476.

C.10   A. Tsalgatidou, M. Anastasiou, D. Plevria, M. Hatzopoulos, 1998, “Authoring Hypermedia Training Applications”, Proceedings of SYBEN '98, Zurich, 18-22 May 1998, SPIE Proceeding Series, Vol. 3408, 1998, pp. 476 – 485.

C.11   M. Nikolaidou, A. Tsalgatidou, G. Pyrounakis, 1999, “A Systematic Approach to Organizational Workflow Application Development”, Proceedings of the 6th European Concurrent Engineering Conference 1999 (ECEC '99), Erlangen-Nurenberg, Germany, April 21-23, 1999.

C.12   A. Tsalgatidou and J. Veijalainen, 2000, “Requirements for Mobile E-Commerce”, Proceedings of the E-business and E-work Conference, Madrid, Spain, 18-20 October 2000, in E-Business: Key Issues, Applications, Technologies, B. Stanford-Smith and P. Kidd (eds.), IOS Press, pp. 1037-1043.

C.13   A. Tsalgatidou and J. Veijalainen, 2000, “Mobile Electronic Commerce: Emerging Issues”, Proceedings of EC-WEB 2000, 1st International Conference on E-Commerce and Web Technologies, London, Greenwich, UK, September 4-6, 2000. Lecture Notes in Computer Science, 1875, Electronic Commerce and Web Technologies, Kurt Bauchkecht, S.K. Madria and G. Pernul (eds.), Springer, pp. 477-486. 

C.14   J. Veijalainen and A. Tsalgatidou, 2000, “Electronic Commerce Transactions in a Mobile Computing Environment”, BEST PAPER AWARD Proceedings of IS 2000 International Conference on Information Society in the 21st Century: Emerging Technologies and New Challenges, Aizu-Wakamatsu City, Fukushima, Japan, November 5-8, 2000.

C.15   A. Tsalgatidou, J. Veijalainen and E. Pitoura, 2000, “Challenges in Mobile Electronic Commerce”, Proceedings of IeC 2000, 3rd International Conference on Innovation through E-Commerce, Manchester UK, November 14th-16th, 2000.

C.16   M. Nikolaidou, D. Anagnostopoulos, A. Tsalgatidou, M. Kitrinakis, 2002, “A Business Process Modelling Environment for Describing Dynamic Processes”, in Proceedings of SCS ECEC 2002, Italy, 2002

C.17   A. Tsalgatidou, J. Veijalainen, J. Markkula, A. Katasonov and S. Hadiefthymiades, 2003, “Mobile E-Commerce and Location-Based Services: Technology and Requirements”, Proceedings of ScanGIS' 2003 - The 9th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Science, 4-6 June 2003, Espoo, Finland, Kirsi Virrantaus and Håvard Tveite (eds.) pp. 1-14.

C.18   J. Veijalainen, Peter Yamakawa, J. Markkula, A. Tsalgatidou, S. Hadjiefthymiades, M. Matsumoto, 2003, “On requirements for mobile commerce”, Proceedings of the 2nd International Conference on Mobile Business, mBusiness 2003, June 22-24, G.M. Giaglis, H. Werthner, V. Tschammer, K.A. Froeschl (eds.). Oesterreichishe Computer Gesellschaft, 2003, pp. 453- 464.

C.19   T. Pilioura, G.D. Kapos, A. Tsalgatidou, 2004, “Seamless Federation of Heterogeneous Services Registries”, Proceedings of EC-Web 2004, Zaragoza, Spain, 30 Aug – 3 Sept., 2004, k. Baucknecht, M. Bichler and B. Proll (Eds.), Lecture Notes in Computer Science 3182, Springer-Verlag, pp.86-95, 2004.

C.20   G.D. Kapos, A. Tsalgatidou, M. Nikolaidou, 2004, “A Web Service-based Platform for CSCW over Heterogeneous End-User Applications”, Proceedings of the 17th International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems, (PDCS-2004), San Francisco, CA, USA, September 15-17, 2004.

C.21   A. Tsalgatidou, E. Koutrouli, 2005, “Interoperability and eServices”, Proceedings of the 5th IFIP WG 6.1 International Conference on Distributed Applications and Interoperable Systems (DAIS 2005), Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag GmbH, ISBN: 3-540-26262-8, Vol. 3543/2005, pp. 50-55.

C.22   A. Tsalgatidou, G. Athanasopoulos, M. Pantazoglou, 2005, “Semantically Enhanced Discovery of Heterogeneous Services”, Presented in the 1st International IFIP/WG12.5 Working Conference on Industrial Applications on Semantic Web (IASW 2005), Jyväskylä, Finland, 2005 Published in the book “Industrial Applications of Semantic Web”, Book Series “IFIP International Federation for Information Processing”, Volume 188/2005,  978-0-387-28568-9, pp. 275-292.

C.23   M. Pantazoglou, A., Tsalgatidou, and G. Athanasopoulos, 2006, “Discovering Web Services and JXTA Peer-to-Peer Services in a Unified Manner”, In Proceedings of the 4th International Conference on Service Oriented Computing (ICSOC 2006), December 2006, Chicago, USA, Eds. A. Dan and W. Lamersdorf, 104-115.

C.24   M. Pantazoglou, A. Tsalgatidou, and G. Athanasopoulos, 2006, “Quantified Matchmaking of Heterogeneous Services”, In Proceedings of the 7th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2006), October 2006, Wuhan, China, Eds. K. Aberer et al., 144-155.

C.25   G. Athanasopoulos, A. Tsalgatidou and M. Pantazoglou, 2006, “Unified Description and Discovery of P2P Services”, Procs of the 2006 Int. Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2006), September 2006, Portugal, pp. 203-209, INSTICC Press.

C.26   G. Athanasopoulos, A., Tsalgatidou, and M. Pantazoglou, 2006, “Interoperability among Heterogeneous Services”, In Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Services Computing (IEEE SCC 2006), September 2006, Chicago, USA, IEEE Computer Society, 174-181.

C.27   E. Koutrouli and A. Tsalgatidou, 2006, “Reputation-based Trust Systems for P2P Applications: Design issues and comparison framework”, In Proceedings of the 3rd International Conference on Trust, Privacy and Security in DigitalBusiness (TrustBus 2006), September 2006, 152-161.

C.28   G. Athanasopoulos and A. Tsalgatidou, 2010, “An Approach to Data-Driven Adaptable Service Processes”, In proceedings of International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2010), 22-24 July 2010, Athens, Greece.

C.29   E. Koutrouli and A. Tsalgatidou, 2011, “Credibility Enhanced Reputation Mechanism for Distributed e-Communities”, 19th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Computing (PDP 2011), Ayia Napa, Cyprus, Feb. 2011.

C.30   E. Koutrouli E., and A. Tsalgatidou, 2013, “Credible Recommendation Exchange Mechanism for P2P Reputation Systems”, Trust, Reputation, Evidence and other Collaboration Know-how (TRECK) Track, ACM Symposium on Applied Computing 2013, March 18-22 2013, http://www.trustcomp.org/treck/

C31. C. Tsagkani, and A. Tsalgatidou, 2015, “Abstracting BPMN models”, 19th Panhellenic   Conference on Informatics, October 2015, ACM.

C.32   E. Koutrouli, I. Kanellopoulos, A. Tsalgatidou, 2016, “Reputation Mechanisms in on-line Social Networks – The case of an Influence Estimation System in Twitter”, accepted for presentation at the IEEE South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, IEEE SEEDA_CECNSM 2016, to take place in Kastoria, Greece, http://kastoria.teiwm.gr/seeda/

 

Peer-reviewed papers in Workshops, Symposiums, Forums, Posters, etc.

 

OC.1 T. Pilioura, A. Tsalgatidou, 2001, “E-Services: Current Technology and Open Issues”, in Proceedings of the VLDB Workshop on Technologies for E-Services (TES '01), Springer-Verlag, Sept. 14-15, 2001, Rome Italy. Published in Lecture Notes in Computer Science by Springer Verlag, pp. 1-14.

OC.2 T. Pilioura, A. Tsalgatidou, A. Batsakis, 2003, “Using WSDL/UDDI and DAML-S in web service discovery”, in Proceedings of the WWW 2003 Workshop on E-Services and the Semantic Web, Budapest, Hungary, May 20, 2003.

OC.3 T. Pilioura, G. D. Kapos, A. Tsalgatidou, 2004, “PYRAMID-S: A Scalable Infrastructure for Semantic Web Service Publication and Discovery”, Proceedings of RIDE-DGS '2004: 14th International Workshop on Research Issues on Data Engineering: Digital Government Services, in conjunction with the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2004), Boston, Massachusetts, March 28-29, 2004.

OC.4 T. Pilioura, G. D. Kapos, A. Tsalgatidou, 2004, “A Scalable Infrastructure for Unified Publication and Discovery in Heterogeneous Service Registries”, Proceedings of CAiSE 2004 Forum, The 16th International Conference on Advance Information Systems Engineering, Riga, Latvia, June 7-11, 2004. pp. 173-182.

OC.5 Α.Tsalgatidou, M. Pantazoglou, G. Athanasopoulos, 2005, “Semantically Enhanced Unified Service Discovery”, Presented in the W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services, Innsbruck, Austria, 2005.

OC.6 Α. Tsalgatidou, G. Athanasopoulos, P. Liaskovitis, 2005, “A UML Profile for Software Architectures and Peer to Peer Dependable Applications”, CAISE 2005 Forum, Porto, Portugal.

OC.7 A. Tsalgatidou et al, 2006. “Unified Discovery and Composition of Heterogeneous Services”, Poster Presented at the conference: Interoperability for Enterprise Software and Applications Conference” I-ESA'06,” Bordeaux France, March 22nd - 24th, 2006

OC.8 M. Pantazoglou, A. Tsalgatidou, G. Athanasopoulos and T. Pilioura, 2006, “A Unified Approach towards the Discovery of Web and Peer-to-Peer Services”, In Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Web Services (IEEE ICWS 2006), September 2006, Chicago, USA, IEEE Computer Society, 901-902.

OC.9 M. Pantazoglou, A. Tsalgatidou, and G. Spanoudakis, 2007, “Behavior-aware, Unified Service Discovery”. Proceedings of the Service-Oriented Computing: a look at the inside Workshop, SOC@Inside'07, September 17, 2007, Vienna, Austria.

OC.10 M. Pantazoglou and A. Tsalgatidou, 2008, “A P2P Platform for Socially Intelligent Web Service Publication and Discovery”, In Proceedings of the First International Workshop on Computational P2P Networks: Theory & Practice (ComP2P 2008), part of ICCGI 2008, pp. 271-276, July 27 - August 1, 2008, Athens, Greece.

OC.11 G. Athanasopoulos, A. Tsalgatidou, and M. Pantazoglou, 2008, “Platform Specific Extensions in the SOA-Pro Profile for the Description of Peer-to-Peer and Grid Services”, In Proceedings of the 3rd Modeling, Design, and Analysis for Service-oriented Architecture Workshop (MDA4SOA 2008), co-located with the 12th IEEE International EDOC Conference (EDOC 2008), 17 September 2008, Munchen, Germany.

OC.12 G. Athanasopoulos and A. Tsalgatidou, 2010, “Data-driven adaptation of heterogeneous service processes”, Proceedings of 8th EUROMICRO International Conference on Parallel, Distributed and Network-based Computing (PDP 2010), Pisa, Italy, February 17-19, 2010.

OC.13 G. Athanasopoulos, A. Tsalgatidou, P. Kouki, I. Pogkas, M. Pantazoglou, 2010, “Adaptable Environmental Service Chains: The Challenges of Distributed Execution and Informatiοn Collection”, Proceedings of the Environmental Information Systems and Services, Infrastructures and Platforms (ENVIP 2010), Workshop at EnviroInfo2010, Bonn/Cologne, October 6-8, 2010

OC.14 E. Koutrouli and A. Tsalgatidou, 2010, “Credibility Reputation Metric for P2P Communities”, poster presented at the 18th International Conference of Cooperative Information Systems (CooPIS 2010), Crete, Greece, October 27 – 29, 2010.

OC.15 C. Tsagkani and A. Tsalgatidou, 2016, “Business Process Abstraction Framework”, 6th International Symposium on Business Modeling and Software Design, 20-22 June, Rhodes, Greece.

 

Peer-reviewed papers in Greek Journals and Conferences

GR.1 A. Tsalgatidou, 1989, “A model for representing evolutionary aspects of Information Systems”, in Proceedings of the 5th Panhellenic Conference on Physics and Informatics, Athens, Dec. 1989.

GR.2 D. Gouscos, A. Tsalgatidou and C. Halatsis, 1993, “An object based data model and its formal definition”, 4th Hellenic Conference on Information System, Patras, Nov. 1993.

GR.3 D. Gouscos, A. Tsalgatidou, C. Halatsis, 1993, “An Entity-Based Model and its Mathematical Definition”, in Proceedings of the 4th Hellenic Conference of Informatics, Patras, Dec. 1993, Hellenic Computer Society, pp. (II) 641-654.

GR.4 P. Maniatis, A. Tsalgatidou, S. Velonakis, S. Patikis, H. Koulentianos, 1996, “Deployment of a Relational Database onto a Radiology Department”, Greek Radiology, Journal Vol. 27, No. 4, Oct-Dec. 1996 (in Greek).

GR.5 T. Pilioura, A. Tsalgatidou, 2001, “The E-services Revolution”, in Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10, November, 2001.

GR.6 E. Koutrouli,  A. Tsalgatidou, 2008, “P2P Reputation Systems Credibility Analysis: Tradeoffs and Design Decisions”, In Proceedings of 12th  Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2008), Published by IEEE Computer Society, 28-30 August, 2008, Samos, Greece.

 

Guest Editorials and Workshop Reports

GE.1 A. Tsalgatidou, 1998, “Business Process Reengineering and Supporting Technologies for Electronic Commerce”, DEXA 98 Workshop Report by Workshop Chair, ACM SIGGROUP Bulletin, Vol. 19, No. 3, December 1998, pp. 45-48

GE.2 A. Tsalgatidou and M. Papazoglou, 1999, “Introduction to the HICSS-32 Minitrack on Electronic Commerce Technologies”, 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii - January 5-8, 1999 http://cgi.di.uoa.gr/~hicss32/e-commerce.html

GE.3 M. Papazoglou and A. Tsalgatidou, 1999, “Guest Editorial: Special Issue on Information Systems Support for E-Commerce”, Information Systems, 24 (6), 1999, pp. 425-427

GE.4 M. Papazoglou and A. Tsalgatidou, 2000, “Guest Editorial: Business to business electronic commerce issues and solutions”, Decision Support Systems, 29 (4) Dec. 2000, pp. 301-304

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα