Θεοδωρίδης Σέργιος

Θεοδωρίδης Σέργιος
Ιδιότητα
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
Β21
Τηλέφωνο
+30 210 7275328
Email
stheodoratdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1978, Ph.D, Dept. of Electronics and Electrical Eng., University of Birmingham, U.K.
  • 1975, MSc., Dept. of Electronics and Electrical Eng., University of Birmingham,U.K.
  • 1973, Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Ioύλιος 1998-Σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Παν. Αθηνών.

Νοέμβριος 2000-Σεπτέβριος 2002: Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Μάρτιος 1995-Ιούλιος 1998: Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Παν. Αθηνών.

Σεπτέμβριος 1996-Σεπτέμβριος 2000: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου COSMOTE.

Φεβρουάριος 1984-Μάρτιος 1995 : Τμήμα Μηχ. Ηλ. Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπ. Πατρών.

Mάρτιος 1981-Σεπτέμβριος 1983: Στρατιωτική Θητεία.

Δεκέμβριος 1978-Mάρτιος 1981: Research Fellow, Dept. of Electronics and Electrival Eng. University of Birmingham, U.K.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Φασματική Ανάλυση
  • Σχεδιασμός και Υλοποιήσεις Αποδοτικών Αλγορίθμων για Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνας
  • Σχεδιασμός Εξισωτών Τηλεπικοινωνιακών Καναλιών και Ηχοαφαιρετών
  • Επεγεργασία και Ανάλυση Εικόνας
  • Εφαρμογές Επεξεργασίας Σημάτων στη Μουσικολογική Ερευνα
  • Αναγνώριση Προτύπων
  • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα