Αυγερινός Αθανάσιος

Αυγερινός Αθανάσιος
Αυγερινός Αθανάσιος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Α40
Τηλέφωνο
+30 210 7275115
Email
thanassisatdi [dot] uoa [dot] gr