Κατσιάνης Δημήτριος

φωτογραφία προφίλ
Κατσιάνης Δημήτριος
Ιδιότητα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
Α26
Τηλέφωνο
+30 210 7275319
Fax
+30 210 7275191
Email
dkatsatdi [dot] uoa [dot] gr

 

Ώρες Γραφείου: Κατά την περίοδο των μέτρων κατά του κορωνοϊού συστήνεται η επικοινωνία με τους διδάσκοντες να γίνεται μέσω e-mail ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Office Hours: In response to spatial distancing measures during COVID-19, it is recommended that communication with staff is conducted via e-mail and video conferencing.

Σπουδές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής 1995 Πτυχίο Πληροφορικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής 1998 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα»

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2007 Διδακτορικό Δίπλωμα
«Σχεδίαση και Αποτίμηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων με Τεχνοοικονομικά Κριτήρια»

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Μεθοδολογίες Σχεδίασης και Ανάλυσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων με Τεχνοοικονομικά Κριτήρια.
  • Ευρυζωνικά δίκτυα και εφαρμογές – Επιχειρηματικά Μοντέλα – Σχεδίαση Συστημάτων και Δικτύων
  • Μοντέλα Ανάλυσης Επενδύσεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
  • Μοντέλα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
  • Μοντέλα ζήτησης Τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών
  • Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες – Σχεδίαση Συστήματος
  • Θεσμικό Πλαίσιο Τηλεπικοινωνιών