Νάκος Βασίλειος

placeholder image
Νάκος Βασίλειος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο
Β03
Τηλέφωνο
+30 210 7275223
Email
vasilisnakatdi [dot] uoa [dot] gr