Ξεργιάς Σπύρος

φωτογραφία προφίλ
Ξεργιάς Σπύρος
Ιδιότητα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο
Α32
Τηλέφωνο
+30 210 7275119
Email
xergiasatdi [dot] uoa [dot] gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα