Πίνο Αλέξανδρος

φωτογραφία προφίλ
Πίνο Αλέξανδρος
Ιδιότητα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
A25
Τηλέφωνο
+30 210 7275316
Email
pinoatdi [dot] uoa [dot] gr

 

Ώρες Γραφείου: Κατά την περίοδο των μέτρων κατά του κορωνοϊού συστήνεται η επικοινωνία με τους διδάσκοντες να γίνεται μέσω e-mail ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Office Hours: In response to spatial distancing measures during COVID-19, it is recommended that communication with staff is conducted via e-mail and video conferencing.

Σπουδές

2012: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Θέμα: Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατεύθυνση: Επικοινωνίες και Δίκτυα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1995: Δίπλωμα (DEE) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Κατεύθυνση: Ενεργειακή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1990: Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Μαθήματα

Προπτυχιακά

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών)
 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήμα Θεολογίας)
 6. ΧΡΗΣΗ Η/Υ (Τμήμα Μουσικών Σπουδών) - έως το 2018
 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας) - έως το 2017

Μεταπτυχιακά

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
 2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
 3. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ιατρική Σχολή)
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ιατρική Σχολή)
 5. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Η/Υ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ - έως το 2018
 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - έως το 2018
 7. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ - έως το 2018

 

Θέσεις

2014-Σήμερα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

1997-Σήμερα: Ερευνητής, μέλος του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας (πρώην Ομάδας Ομιλίας)

2007-2014: Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

 

Συμμετοχή σε έργα

2019-σήμερα: Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building projects in the field of Higher Education 2018, ανάδοχος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εταίρος ΕΚΠΑ, Κωδικός Έργου 15543 (ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ). Έργο InSIDE: Including Students with Impairments in Distance Education

2018-σήμερα: ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», Κωδικός Έργου 15152 (ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ). Έργο ΜΝΗΣΙΑΣ: Επαύξηση και εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω ψηφιακής διαδραστικής ανασύνθεσης του ήχου των αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων

2014-σήμερα: Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. Πρόγραμμα Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Διαταραχές Συμπεριφοράς, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Υπερκινητικότητα, Αισθητηριακές/Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

2015-2016: ΙΤΕ, Ινστιτούτο Πληροφορικής. Έργο Διάχυτη Νοημοσύνη (Ambient Intelligence - AmI)

2015: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ). Πολιτισμός/Ειδική Αγωγή - Η πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων

2012-2015: ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Έργο ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία

2014: International Camp on Communication and Computers. Έργο mICC 2014: Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για Εφήβους και Νέους με Κινητική Αναπηρία

2011-2014: ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Έργο ΑΜΕΡΙΑΣ: Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

2013: Πρόγραμμα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Λογοθεραπευτών

2010-2011: Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γερμανίας. Έργο  Partnerships for sustainable solutions in developing countries – Empowering visually impaired people through ICT

2010-2011: ΕΠΙΨΥ. Έργο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ: Προτυποποίηση ψυχοφυσιολογικών αποκρίσεων που απορρέουν από χαρακτηριστικά της αντίληψης και παραγωγής προσωδίας σε συνθήκες λειτουργικής μνήμης

2011: International Camp on Computers and Communication. Έργο ICC 2011: Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για Εφήβους και Νέους με Τύφλωση και Μερική Όραση

2010: Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΠΑΜΑΚ: Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή με Έμφαση σε Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας και Ένταξης

2010: ΚΕΑΤ. Πρόγραμμα Κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή

2010: International Camp on Computers and Communication. Έργο ICC 2010: Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για Εφήβους και Νέους με Τύφλωση και Μερική Όραση

2009: Επιτροπή παρακολούθησης του έργου σχεδιασμού και κατασκευής του νέου ιστοτόπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Προσβασιμότητας Ιστού

2008: Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal. Έργο Market on Wheels - Επεκτείνοντας την Επιχειρηματικότητα των Ατόμων με Αναπηρία στην Κοινωνία και στην Φοιτητική Κοινότητα

2006-2007: Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ. Έργο  ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ: Προηγμένες Καθολικές Υπηρεσίες Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους

2002-2007: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Έργο «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης», δράση LibAccessATHINA: Εγκατάσταση και Συντήρηση Σταθμών Εργασίας για ΑμεΑ

2003-2005: Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ. Έργο ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες

2000-2002: Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ. Έργο: ΠΡΑΞΕ 60: Προηγμένα Αλληλεπιδραστικά Συστήματα Ομιλίας: ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ: Μετατροπή Κειμένου σε Ομιλία, ΑΙΝΕΙΑΣ: Βοηθήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας

2002: ΕΥΔΑΠ. Έργο Μετατροπή του Συστήματος Καταμέτρησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. (ΜΑΡΑΚ)

2001-2002: ΕΥΔΑΠ. Έργο Αναδιοργάνωση των Διοικητικοοικονομικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Ε.ΥΔ.Α.Π.

2001: ΕΥΔΑΠ. Έργο ΕΥ-Web Ιστότοπος της Ε.ΥΔ.Α.Π.

1999-2001: ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Έργο ΑΙΝΕΙΑΣ: Ανάπτυξη Ευέλικτων Συστημάτων Εναλλακτικής και Επαυξητικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

1998-1999: ΕΠΕΑΕΚ, Πρόγραμμα «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης». Έργο ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: Ένα Διευρυμένο Μαθησιακό Περιβάλλον Βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή

 • Προσβασιμότητα υπολογιστικών συστημάτων

 • Προσβασιμότητα Παγκόσμιου Ιστού

 • Προσβασιμότητα ηλεκτρονικών εγγράφων

 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Άτομα με Αναπηρία

 • Αξιολόγηση συσκευών εισόδου Η/Υ

 • Διεπαφή Εγκεφάλου-Υπολογιστή

 • Επεξεργασία σήματος σε πραγματικό χρόνο

 • Ηλεκτρονική υγεία

 

Δημοσιεύσεις

Α. Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση

A1. Papatheodorou, N., Pino, A., Kouroupetroglou, G., Constantinides, V., Andreadou, E., & Papageorgiou, C. (2019). Upper Limb Motor Skills Performance Evaluation Based on Point-and-Click Cursor Trajectory Analysis: Application in Early Multiple Sclerosis Detection. IEEE Access 7(1), pp. 28999-29013. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2901926.

A2. Kouroupetroglou, G., Pino, A., & Riga, P. (2017 Feb). A Methodological Approach for Designing and Developing Web-based Inventories of Mobile Assistive Technology Applications. Multimedia Tools and Applications 76(4), pp. 5347-5366. DOI 10.1007/s11042-016-3822-3. (6 ετεροαναφορές)

A3. Pino, A., & Kouroupetroglou, G. (2010 Jun). ITHACA: An Open Source Framework for Building Component-based Augmentative and Alternative Communication Applications. ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS) 2(4), pp. 14.1-14.30. DOI 10.1145/1786774.1786775. (13 ετεροαναφορές)

Β. Κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία με κρίση

B1. Pino, A. (2014). Augmentative and Alternative Communication Systems for the Motor Disabled. In G. Kouroupetroglou (Ed.), Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations, pp. 105-152. IGI Global, Hershey. ISBN 9781466644427, DOI 10.4018/978-1-4666-4442-7.ch004. (1 ετεροαναφορά)

B2. Pino, A. (2014). Free Assistive Technology Software for Persons with motor Disabilities. In G. Kouroupetroglou (Ed.), Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities, pp. 110-152. IGI Global, Hershey. ISBN 9781466644380, DOI 10.4018/978-1-4666-4438-0.ch005. (1 ετεροαναφορά)

Γ. Άρθρα σε διεθνείς σειρές επιστημονικών τόμων συλλογικής έκδοσης με κρίση

Γ1. Pino, A., Kouroupetroglou, G., & Riga, P. (2016 Jul). HERMOPHILOS: A Web-based Information System for the Workflow Management and Delivery of Accessible eTextbooks. In K. Miesenberger, C. Bühler, P. Penaz (Eds.), Computers Helping People with Special Needs. ICCHP 2016, The 15th biennial International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Linz, Austria, 13-15 Jul, 2016, Proceedings, Part I, pp. 409-416. Lecture Notes in Computer Science 9758, Springer, Cham. ISBN 9783319412634, DOI 10.1007/978-3-319-41264-1_56. (1 ετεροαναφορά)

Γ2. Kouroupetroglou, G., Kousidis, S., Riga, P., & Pino, A. (2015 Oct). The mATHENA Inventory for Free Mobile Assistive Technology Applications. In I. Ciuciu, H. Panetto, C. Debruyne, A. Aubry, P. Bollen, R. Valencia-García, A. Mishra, A. Fensel, F. Ferri (Eds.), On the Move to Meaningful Internet Systems. OTM 2015 Workshops, Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, EI2N, FBM, INBAST, ISDE, META4eS, and MSC 2015, Rhodes, Greece, 26-30 Oct, 2015, Proceedings, pp. 519-527. Lecture Notes in Computer Science 9416, Springer, Cham. ISBN 9783319261379, DOI 10.1007/978-3-319-26138-6_56. (4 ετεροαναφορές)

Γ3. Pino, A., Tzemis, E., Ioannou, N., & Kouroupetroglou, G. (2013 Jul). Using Kinect for 2D and 3D Pointing Tasks: Performance Evaluation. In M. Kurosu (Ed.), Human-Computer Interaction. Interaction Modalities and Techniques. HCI 2013, 15th International Conference on Human-Computer Interaction, Las Vegas, NV, USA, 21-26 Jul, 2013, Proceedings, Part IV, pp. 358-367. Lecture Notes in Computer Science 8007, Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN 9783642393297, DOI 10.1007/978-3-642-39330-3_38. (37 ετεροαναφορές)

Γ4. Spiliotopoulos, D., Tzoannos, E., Stavropoulou, P., Kouroupetroglou, G., & Pino, A. (2012 Jul). Designing User Interfaces for Social Media Driven Digital Preservation and Information Retrieval. In K. Miesenberger, A. Karshmer, P. Penaz, W. Zagler (Eds.), Computers Helping People with Special Needs. ICCHP 2012, 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Linz, Austria, 11-13 Jul, 2012, Proceedings, Part I, pp. 581-584. Lecture Notes in Computer Science 7382, Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN 9783642315213, DOI 10.1007/978-3-642-31522-0_87. (10 ετεροαναφορές)

Γ5. Kouroupetroglou, G., Pino, A., Balmpakakis, A., Chalastanis, D., Golematis, V., Ioannou, N., & Koutsoumpas, I. (2012 Jul). Using Wiimote for 2D and 3D Pointing Tasks: Gesture Performance Evaluation. In E. Efthimiou, G. Kouroupetroglou, S. E. Fotinea (Eds.), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication. GW 2011, 9th International Gesture Workshop, Athens, Greece, 25-27 May, 2011, Revised Selected Papers, pp. 13-23. Lecture Notes in Computer Science 7206, Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN 9783642341816, DOI 10.1007/978-3-642-34182-3_2. (10 ετεροαναφορές)

Γ6. Pino, A., Kouroupetroglou, G., Kacorri, H., Sarantidou, A., & Spiliotopoulos D. (2010 Jul). An Open Source/Freeware Assistive Technology Software Inventory. In K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, A. Karshmer (Eds.), Computers Helping People with Special Needs. ICCHP 2010, 12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Vienna, Austria, 14-16 Jul, 2010, Proceedings, pp. 178-185. Lecture Notes in Computer Science 6179, Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN 9783642140969, DOI 10.1007/978-3-642-14097-6_29. (3 ετεροαναφορές)

Δ. Άρθρα σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κρίση

Δ1. Pino, A., Kouroupetroglou, G., Papatheodorou, N., Andreadou, E., & Papageorgiou, C. (2015 Dec). Upper Limb Motor Skills Evaluation in Patients with Early Multiple Sclerosis Using the IDEA System. In IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. IEEE CIEL 2015, Symposium on Computational Intelligence and Ensemble Learning, Cape Town, South Africa, 7-10 Dec, 2015, Proceedings, pp. 1658-1664. IEEE. ISBN 9781479975600, DOI 10.1109/SSCI.2015.233. 

Δ2. Kouroupetroglou, G., Pino, A., Balmpakakis, A., Golematis, V., Chalastanis, D., Ioannou, N., & Koutsoumpas, I. (2011 Μay). Performance Evaluation of Gesture-based 2D and 3D Pointing Tasks. In E. Efthimiou, G. Kouroupetroglou (Eds.), Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction. GW2011, The 9th International Gesture Workshop, Athens, Greece, 25-27 May, 2011, Proceedings, pp. 10-15. National and Kapodistrian University of Athens. ISBN 9789604660759, available online. (7 ετεροαναφορές)

Δ3. Kouroupetroglou, G., Pino, A., & Kacorri, H. (2011 Feb). A Model of Accessibility Services Provision for Students with Disabilities in Higher Education. In Conference Universal Learning Design, Brno, Czech Republic, 8-11 Feb, 2011, Proceedings, pp. 23-33. Masaryk University, Brno. ISBN 9788021058286, available online. (7 ετεροαναφορές)

Δ4. Pino, A., Kalogeros, E., Salemis, I., & Kouroupetroglou, G. (2003 Jun). Brain Computer Interface Cursor Measures for Motion-impaired and Able-bodied Users. In C. Stephanidis (Ed.), Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society, HCI 2003, The 10th International Conference on Human-Computer Interaction, Crete, Greece, 22-27 Jun, 2003, Proceedings, vol. 4 (Human Factors and Ergonomics), pp. 1462-1466. CRC Press, New York. ISBN 9780805849332, available online. (25 ετεροαναφορές)

Δ5. Pino, A., & Kouroupetroglou, G. (2002 Jul). A New Generation of Communication Aids under the ULYSSES Component-based Framework. In ASSETS 2002: The 5th International ACM SIGCAPH Conference on Assistive Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 8-12 Jul, 2002, Proceedings, pp. 218-225. ACM, New York. ISBN 1581134649, DOI 10.1145/638249.638289. (4 ετεροαναφορές)

Δ6. Kouroupetroglou, G., & Pino, A. (2001 Sep). ULYSSES: A Framework for Incorporating Multi-vendor Components in Interpersonal Communication Applications. In C. Marincek , C. Bühler, H. Knops, R. Andrich (Eds.), Assistive Technology – Added Value to the Quality of Life. AAATE 2001, The 6th European Conference for the Advancement of Assistive Technology, Ljubljana, Slovenia, 3-6 Sep, 2001, Proceedings, pp. 55-59. IOS Press, Amsterdam. ISBN 9781586031954, available online. (6 ετεροαναφορές)

Δ7. Kouroupetroglou, G., Pino, A., & Viglas, C. (2001 Aug). Managing Accessible User Interfaces of Multi-Vendor Components under the ULYSSES Framework for Interpersonal Communication Applications. In C. Stephanidis (Ed.), Universal Access in HCI: Towards an information society for all. HCI 2001, The 9th International Conference on Human-Computer Interaction, New Orleans, LA, USA, 5-10 Aug, 2001, Proceedings vol. 3, pp. 185-189. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Mahwah. ISBN 9780805836097, available online. (4 ετεροαναφορές)

Δ8. Kouroupetroglou, G., Deligiorgi, D., Pino, A., Viglas, C., & Kalogiros, I. (2000 Feb). HIPPODAMUS: A Web-based Expanded Learning Environment. In R. Robson (Ed.), M/SET 2000: The International Conference Mathematics/Science Education & Technology, San Diego, CA, USA, 5-8 Feb., 2000, Proceedings, pp. 239-244. Association for the Advancement of Computing in Education, Charlottesville. ISBN 188009438X, available online.

Ε. Κεφάλαια σε διεθνείς θεματικές συλλογές

Ε1. Pino, A. (2016). Augmentative and Alternative Communication Systems for the Motor Disabled. In Information Resources Management Association (Eds.), Leadership and Personnel Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, vol. II, pp. 680-727. IGI Global, Hershey. ISBN 9781466696242, DOI 10.4018/978-1-4666-9624-2.ch031.

Ε2. Pino, A. (2015). Free Assistive Technology Software for Persons with Motor Disabilities. In Information Resources Management Association (Eds.), Open Source Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications), vol. I, pp. 462-505. IGI Global, Hershey. ISBN 9781466672307, DOI 10.4018/978-1-4666-7230-7.ch027.

ΣΤ. Κεφάλαια σε Ελληνικά βιβλία

ΣΤ1. Πίνο, Α. (2015). Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για Άτομα με Αναπηρία. Στο Β. Αργυρόπουλος, Σ. Χαμονικολάου, Χ. Κανάρη, (Eπ.), Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, σσ. 142-169. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. ISBN 9786188058033.

Ζ. Κεφάλαια σε Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με κρίση

Ζ1. Κουρουπέτρογλου, Γ., Βίγλας, Κ., Δεληγιώργη, Δ., Πίνο, Α., & Καλόγηρος, Ι. (1999 Οκτ). ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: Ένα Διευρυμένο Μαθησιακό Περιβάλλον Βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό. Στο Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη, Π. Μιχαηλίδης (Επ.), Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο Κρήτης, 1-3 Οκτ, 1999, σσ. 300-311. Εκδόσεις ΙΩΝ/Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαθέσιμο σε σύνδεση.

Η. Πανεπιστημιακές σημειώσεις

Η1. Πίνο, Α. (2019). Σημειώσεις ασκήσεων φροντιστηρίων του Πανεπιστημιακού μαθήματος Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα.

Η2. Κουρουπέτρογλου, Γ., Πίνο, Α., & Φλωριάς, Ε. (2004). Μαθήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα.

Θ. Διατριβές

Θ1. Pino, A. (2012 Jul). A Software Environment for the Development of Component-based Augmentative and Alternative Communication Applications. In A. Eleftheriadis, M. Koubarakis, E. Manolakos, T. Theocharis (Eds.), Abstracts of Doctoral Dissertations, vol. 7, pp. 161-172. National and Kapodistrian University of Athens, Department of Informatics and Telecommunications, Athens. ISSN 1791-7948, available online.

Θ2. Πίνο, Α. (2012 Μαρ). Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα. Διαθέσιμη σε σύνδεση.

Θ3. Πίνο, Α. (2003 Φεβ). Πλαίσιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με Βάση την Επαναχρησιμοποίηση Συστατικών Λογισμικού και τον Αντικειμενοστραφή Σχεδιασμό: Εφαρμογή στον τομέα των Αρθρωτών Βοηθημάτων Διαπροσωπικής Επικοινωνίας. Διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Επικοινωνίες και Δίκτυα. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα. DOI 10.13140/RG.2.2.22393.06245.

Θ4. Πίνο, Α. (1995). Ανίχνευση ακτινοβολίας Βήτα. Διπλωματική εργασία, δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη. DOI 10.13140/RG.2.2.23870.13129.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα