Φουρτουνέλλη Όλγα

placeholder image
Φουρτουνέλλη Όλγα
Ιδιότητα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο
A21
Τηλέφωνο
+30 210 7275243
Email
folgaatdi [dot] uoa [dot] gr

 

Ώρες Γραφείου: Κατά την περίοδο των μέτρων κατά του κορωνοϊού συστήνεται η επικοινωνία με τους διδάσκοντες να γίνεται μέσω e-mail ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Office Hours: In response to spatial distancing measures during COVID-19, it is recommended that communication with staff is conducted via e-mail and video conferencing.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα