Κιαγιάς Άγγελος

Κιαγιάς Άγγελος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
B7
Τηλέφωνο
+30 210 7275239
Email
aggelosatdi [dot] uoa [dot] gr

 

Ώρες Γραφείου: Κατά την περίοδο των μέτρων κατά του κορωνοϊού συστήνεται η επικοινωνία με τους διδάσκοντες να γίνεται μέσω e-mail ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Office Hours: In response to spatial distancing measures during COVID-19, it is recommended that communication with staff is conducted via e-mail and video conferencing.

Σπουδές
 • Διδακτορικό (2002) City U. της Νέας Υόρκης. ΗΠΑ. Διατριβή: "Κρυπτογραφία βασισμένη στην ανασυγκρότηση πολυωνύμου"
 • M.Phil. (2001) City U. της Νέας Υόρκης. ΗΠΑ.
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά (1996), Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
 • Ιούλιος 2008 - σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2008: Μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικών Υπολογιστών, U. of Connecticut, USA.
 • 2002 - 2008: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικών Υπολογιστών, U. of Connecticut, USA.
 • 2001: Διεθνής Ένωση για την Cryptologic Research. Πτυχιούχος βοηθός.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Επικεφαλής του Εργαστηρίου CRYPTO.SEC
 • Κρυπτογραφία για ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Υπολογισιμότητα διατήρησης ιδιωτικότητας και ψηφιακές υπογραφές.
 • Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Συνιδρυτής του Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Ψηφοφοριών που διαχειρίζεται τις πτυχές της ασφάλειας όλων των εκλογών στην πολιτεία του Κονέκτικατ.
 • Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα.
 • Τυπική μοντελοποίηση της ασφάλειας.
 • Κρυπτογραφικά συστήματα χωρίς ανοχή σε παραβίαση
 • Θεωρία κωδικοποίησης.
 • Aνάλυση της ασφάλειας σε δίκτυα και συστήματα
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα