Αχλιόπτας Δημήτρης

φωτογραφία προφίλ
Αχλιόπτας Δημήτρης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
B24
Τηλέφωνο
+30 210 7275134
Email
bcgnf@qv.hbn.terg.aou.id@satpo