Φλωριάς Ευάγγελος

placeholder image
Φλωριάς Ευάγγελος
Ιδιότητα
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Γραφείο
A27
Τηλέφωνο
+30 210 7275162
Email
floriasatdi [dot] uoa [dot] gr