Λεωνιδάκη Δήμητρα

placeholder image
Λεωνιδάκη Δήμητρα
Ιδιότητα
Γραμματεία Τμήματος
Διοικητικά Θέματα
Θέματα Κοσμητείας
Γραφείο
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
Τηλέφωνο
+30 210 7275161
Fax
+30 210 7275161
Email
secretatdi [dot] uoa [dot] gr