Γιαννοπούλου Αρχοντία

placeholder image
Γιαννοπούλου Αρχοντία
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
Α49
Τηλέφωνο
+30 210 7275210
Email
arcgianatdi [dot] uoa [dot] gr