Καραμπατζός Γεώργιος (αποβιώσας)

Καραμπατζός Γεώργιος (αποβιώσας)
Ιδιότητα
Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής