Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
01/02/2022
Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες - STAR
Νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
04/01/2022
Επικαιροποίηση Μητρώου Εκλεκτόρων Τμήματος
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
01/06/2021
Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Τμήματος
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
19/04/2021
Προκήρυξη Βραβείου ΙΤΕ 2021-Θετικές Επιστήμες
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
13/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21038
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
13/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21036 / 21037
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
12/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21018 / 21019
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
05/04/2021
Επικαιροποίηση μητρώου εκλεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής 30/3/2021
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
13/01/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 19543
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
13/01/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 19542
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
12/01/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 19486/19488
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
24/09/2020
Επικαιροποίηση μητρώου εκλεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής 18/09/2020
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
22/07/2020
Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022
Γενικά, Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
30/06/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
29/06/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ