Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
27/01/2023
Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ – APP 31982
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
10/11/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντεταλμένου διδάσκοντα για το μάθημα "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων"
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
24/10/2022
Προκηρύξεις εκλογών Διευθυντών εργαστηρίων Τμήματος και Μουσείου
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
11/10/2022
Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ – APP 30082
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
03/10/2022
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
02/08/2022
Επικαιροποίηση Μητρώου Τμήματος
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
15/05/2022
Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
10/05/2022
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. με θητεία δύο (2) ετών
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
01/02/2022
Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες - STAR
Νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
04/01/2022
Επικαιροποίηση Μητρώου Εκλεκτόρων Τμήματος
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
01/06/2021
Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Τμήματος
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
19/04/2021
Προκήρυξη Βραβείου ΙΤΕ 2021-Θετικές Επιστήμες
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
13/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21038
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
13/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21036 / 21037
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
12/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21018 / 21019
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ