Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
22/07/2020
Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022
Γενικά, Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
30/06/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
29/06/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
29/05/2020
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος μας
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
02/04/2020
Επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
27/02/2020
Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Πολιτιστικής Τεχνολογίας
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
29/01/2020
Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ