Πρακτική Άσκηση

Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
29/03/2024
Τελικό πρακτικό επιλογής φοιτητών πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - Ιανουάριος 2024
Πρακτική Άσκηση
27/03/2024
Θέση εργασίας και θέση πρακτικής άσκησης
Πρακτική Άσκηση, Νέες θέσεις εργασίας
21/03/2024
Θέση πρακτικής άσκησης - ΕΠΑΨΥ
Πρακτική Άσκηση
23/02/2024
Προσωρινό πρακτικό επιλογής φοιτητών πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - Ιανουάριος 2024
Πρακτική Άσκηση
15/02/2024
Θέση Πρακτικής Άσκησης - STS Engineering IKE
Πρακτική Άσκηση
15/02/2024
Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Κολλέγιο Αθηνών
Πρακτική Άσκηση
13/02/2024
Θέση πρακτικής άσκησης - AETHON
Πρακτική Άσκηση
06/02/2024
3 θέσεις πρακτικής άσκησης | VICTUS NETWORKS
Πρακτική Άσκηση
05/02/2024
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο νέο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Πρακτική Άσκηση
29/01/2024
Πρακτική άσκηση στο ΙΤ | Mellon Technologies
Πρακτική Άσκηση
19/01/2024
Θέση Πρακτικής Άσκησης στην εταιρία Fasmetrics
Πρακτική Άσκηση
17/01/2024
Maggioli Πρακτικές 2024
Πρακτική Άσκηση
12/01/2024
Νέος κύκλος χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ - Πρόσκληση αιτήσεων 2024
Πρακτική Άσκηση
14/11/2023
Νέα θέση Πρακτικής Άσκησης
Πρακτική Άσκηση
02/11/2023
Θέσεις πρακτικής άσκησης - LEXIS
Πρακτική Άσκηση