Πρόγραμμα εξεταστικής ΠΠΣ και ΠΜΣ

07/01/2021

Το πρόγραμμα της εξεταστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο https://www.chatzi.org/dit-schedule/20-21/examsched_PPS_jan21.pdf

ενώ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον σύνδεσμο https://www.chatzi.org/dit-schedule/20-21/examsched_PMS_jan21.pdf

Προσοχή: οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από απόσταση. Οι παρακάτω ώρες έχουν δεσμευτεί για τα αντίστοιχα μαθήματα, αλλά ο ακριβής τρόπος και χρόνος εξέτασης για κάθε μάθημα θα ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος, μέσω των διαθέσιμων εργαλείων επικοινωνίας (eclass, κλπ).