Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 19486/19488

12/01/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα  Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αποκλειστικά μέσω APELLA:  13/01/2021 έως 13/03/2021
 
ΦΕΚ 2092/17.12.2020  τευχ.Γ, Apella  19486,  ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΦΕΚ 2092/17.12.2020  τευχ.Γ, Apella  19488, ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ