Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 19542

13/01/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ στη  βαθμίδα επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Κλασσικά και Κβαντικά Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών “
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αποκλειστικά μέσω APELLA:  14/1/2021 έως  14/3/2021
 
ΦΕΚ 2139/24.12.2020 τευχ.Γ, Apella  19542