Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 19543

13/01/2021

Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση Πόρων για Δίκτυα και Συνδεδεμένες Μηχανές

 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αποκλειστικά μέσω APELLA:  14/1/2021 έως  14/3/2021
 
ΦΕΚ 2168/30.12.2020 τευχ.Γ, Apella  19543