Θέση πρακτικής άσκησης: Software Developer – Internship