Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-21

08/02/2021

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση συζήτησε εκτενώς το θέμα των εξ αποστάσεων εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και τα σχετικά προβλήματα / αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην πρωτόγνωρη εξεταστική διαδικασία για όλους (διδάσκοντες & φοιτητές) και αποφάσισε τα εξής:

  • εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου ως προς την οργάνωση των εξ αποστάσεως εξετάσεων, τα μέσα και τον τρόπο εξέτασης, την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
  • ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος και οι σχετικές λεπτομέρειες ανακοινώνεται έγκαιρα από τους διδάσκοντες προς τους φοιτητές,
  • φοιτητής/ρια μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση ενός μαθήματος, αν έχει δηλώσει την πρόθεσή του/της στην η-τάξη μέχρι την ημερομηνία που έχει καθορίσει ο διδάσκων. Η διαδικασία των δηλώσεων όπως και η έγκαιρη εγγραφή στην η-τάξη του μαθήματος είναι απαραίτητες για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή της εξέτασης. Σε εξαιρετικές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση σε φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο my-studies.uoa.gr αλλά δεν έχουν προλάβει να δηλώσουν εμπρόθεσμα μέσω η-τάξης την πρόθεσή τους να εξεταστούν. Σε αυτή την περίπτωση, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει επικοινωνήσει με το διδάσκοντα το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης,
  • οι διδάσκοντες και επιτηρητές ενημερώνονται για κάθε πρόβλημα και επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους και τηλεφωνικά,
  • η έναρξη της εξέτασης γίνεται μετά το πέρας της ταυτοποίησης ταυτόχρονα σε όλες τις ομάδες των φοιτητών,
  • λαμβάνεται πρόνοια για την αντιμετώπιση τεχνικών αστοχιών κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εξέτασης π.χ. με παράταση του χρόνου υποβολής εργασιών ή με επαναληπτική προφορική εξ αποστάσεως εξέταση. Γενικότερα, ωστόσο, η προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποθαρρύνει τη σκόπιμη αξιοποίησή τους,
  • ο διδάσκων, όπως είθισται, έχει το δικαίωμα να κάνει συμπληρωματική ή δειγματοληπτική προφορική ή γραπτή εξέταση,
  • εφαρμόζονται οι προσαρμογές που συστήνει ο Σύμβουλος Καθηγητής για τους φοιτητές με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες ή σοβαρή ασθένεια. Οι φοιτητές αυτοί ενημερώνονται έγκαιρα από το διδάσκοντα για τον τρόπο και την ημερομηνία της προσαρμοσμένης εξέτασης.