ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου (εαρινού) εξαμήνου 2020-21