Δήλωση συμμετοχής στο ελεύθερο μάθημα "Δημιουργία νέας επιχείρησης"

17/02/2021

Στα πλαίσια των ελεύθερων μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματός μας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να παρακολουθήσουν το μάθημα: "Δημιουργία νέας επιχείρησης" του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με διδάσκοντα τον Επικουρο Καθηγητή Α. Λιβιεράτο θα πρέπει να εγγραφούν στον ακόλουθη σελίδα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmFdQsSQs-E7YHqeN1pJLHmVWuXhmR9v_WA4eGdJeDI-5AQ/viewform

Το μάθημα θα ξεκινήσει την εβδομάδα 1-5/3/2021.

Οι ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα.